Biljard

Bordet är ett Brunswvick Gold Crown IV, världens mest kända matchbord. Bordet står alltid i täten vad det gäller spelegenskaper och kvalitet.